Opći podaci:

OIB: 92712381028
Matični broj: 3597458
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
IBAN: HR882484008-1100834596
Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080061751
Temeljni kapital: 22.448.600,00 kn uplaćen u cijelosti
Vlasnička struktura poduzeća: privatno 100%
Članovi Uprave društva / likvidatori: Stjepan Šafran, Josip Tržec, Barbara Vuković, zastupaju društvo pojedinačno i samostalno

KONTAKT


TEL:

Centrala: +385 (01) 6379 555
Fax: +385 (01) 6261 093
E-mail: info@metal-product.hr

ADRESA:

Uprava:
Đačka cesta 70, ODRA Google Maps
10020 ZAGREB
HRVATSKA

Pogon Breznički Hum:
Tel: +385 (042) 778 721
Fax: +385 (042) 209 817
Breznički Hum 7b Google Maps
42225 Breznički Hum

UPRAVA


Stjepan Šafran mr.sc. Barbara Vuković Josip Tržec
Predsjednik uprave
tel: +385/1/6379-500
fax: +385/1/ 6379-550
stjepan.safran@metal-product.hr
Član uprave,
Financijska direktorica
tel: +385/1/6379-525
fax: +385/1/ 6261-093
barbara.vukovic@metal-product.hr
Član uprave
tel: +385/42/778-714
fax: +385/42/209-817
josip.trzec@metal-product.hr
Igor Vrdoljak Mila Auguštin-Bračun
Direktor
tel: +385/1/6379-517
fax: +385/1/6379-555
igor.vrdoljak@metal-product.hr
Tajnica direktora
tel: +385/1/6261-452
fax: +385/1/6379-550
mila.augustin.bracun@metal-product.hr

RAČUNOVODSTVO


Branka Medarić dipl.oec.
Voditeljica računovodstva
tel: +385/1/6379-508
fax: +385/1/6379-540
branka.medaric@metal-product.hr

TEHNIČKA SLUŽBA


Andrej Tomić ing. Marijan Bošnjak ing.el.
Direktor za specijalne projekte,
Voditelj tehničke službe
tel: +385/1/6379-546
fax: +385/1/6261-093
andrej.tomic@metal-product.hr
Voditelj elektro programa
tel: +385/1/6379-513
fax: +385/1/6379-550
marijan.bosnjak@metal-product.hr

POGON BREZNIČKI HUM


Mirjana Novoselec
Tajnica
tel: +385/42/778-721
fax: +385/42/209-817
tajnistvo-bh@metal-product.hr

DOMAĆA PRODAJA

e-mail: prodaja@metal-product.hr

Davor Poljak Nenad Pavlic
Komercijalist
tel: +385/1/6379-516
fax: +385/1/6261-093
davor.poljak@metal-product.hr
Komercijalist
tel: +385/1/6379-515
fax: +385/1/6261-093
nenad.pavlic@metal-product.hr

NABAVA I INOZEMNA PRODAJA

e-mail: sales@metal-product.hr

Josip Tomšić spec.oec. Mario Agatić
Voditelj komercijale
tel: +385/1/6379-518
fax: +385/1/6261-093
josip.tomsic@metal-product.hr
Referent prodaje – inozemno tržište
tel: +385/1/6379-514
fax: +385/1/6261-093
mario.agatic@metal-product.hr